Osnovne preporuke za bušenje betona dijamantskim krunama

OSNOVNE PREPORUKE ZA BUŠENJE BETONA DIJAMANTSKIM KRUNAMA
Ovo preporuke su nastale iz želje da bi pomogli našim klijentima da dobiju precizniji sistem za procenu i predviđanje troška dijamantskog alata pri rezanju.

Da bi predvideli koliko treba vremena za završetak procesa bušenja betona, potrebno je da znate performanse bušenja određenog kvaliteta kruna pri rezanju određenog materijala. Nekoliko istraživanja je vršeno da bi se došlo do preciznih infomacija o svim parametrima koji utiču na rezanje – bušenje. Ti parametri su: primena različitih sila na dijamantsku krunu , upotreba različitog broja obrtaja, kao i upotreba motora različitih snaga na kern mašini. Razumevanjem ovih parametara i kako ih uklopiti možete doći do smanjenja vremena potrebnog za bušenje, povećane učinka dijamantske krune, kao i da izbegnete moguće probleme pri bušenju ( poliranje, mali radni vek krune, kruna neće da buši,…. ).

U drugom članku ćemo se osvrnuti na odnose sile bušenje, snage motora i pritiska bušenja, ali jedna od osnovnih stavki u pravilnom bušenju je pravilan odabir broja obrtaja mašina, u zavisnosti od prečnika krune sa kojom se buši:

Broj obrtaja

Optimalni broj obrtaja bi se trebao podestiti u zavisnosti od materijala koji bušite i količine armature koja je u betonu. Uopšteno, veći broj obrtaja smanjuje potrošnju dijamantskog alata, dok manji broj obrtaja povećava potrošnju alata i kruna radi sporije. Iz tog razloga je veoma bitno odrediti pravi broj obrtaja za kombinaciju krune ( kvaliteta dijamanta, prečnika) i betona koji se seče (tvrdoća, abrazivnost, količina armature,…).

Preporučeni broj obrtaja

Ukoliko niste sigurni kakav material bušite, i kojim brojem obrtaja bi bilo idealno bušite, najbolje je da krenete od nižeg broja obrtaja ( ne ispod minimalnog). Ukoliko kruna dobro buši – onda možete povećavati broj obrtaja sve dok kruna ne uspori bušenje i dok ne nađete idealni broj obrtaja za taj kvalitet kruna / tu vrstu materijala.

Opet napominjemo, idealan broj obrtaja je promenljjiva stavka u zavisnosti od tvrdoće i abrazivnosti materijala, kao i od kvaliteta i tipa krune koju koristite.

Ukoliko je broj obrtaja niži nego što je idealni za taj materijal/krunu, tada će se dijamantska kruna brže trošiti.

Ukoliko je broj obrtaja viši nego što je idealni za taj materijal/krunu, tada će kruna usporiti rad i verovatno polirati (neće rezati, pa ako se nastavi sa jakim pritiskom – doći će do loma krune).