Podaci za identifikaciju

Pun naziv firme: Privredno društvo za trgovinu i usluge Smart Road Construction doo Beograd (Novi Beograd)
Skraćeni naziv firme: Smart Road Construction doo Beograd
Opština: Novi Beograd
Mesto: Beograd
Poštanski broj: 11070
Ulica i broj: Omladinskih brigada 7
Telefon: 011 4124 414

PIB:  106232934

MB:   20560193

Email:  sanergija@gmail.com
Mobilni telefon: +381 65 822 83 16

PIB: 106232934
Matični broj: 20560193
Delatnost: Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
Obveznik PDV: Da
Banka: UniCredit Banka
Tekući račun: 170 – 30019336000 – 95

Lice za kontakt: Igor Ninković
Email adresa: sanergija@gmail.com
Veb-sajt: www.smartroad.rs