Građevinska industrija

Dijamantski alati
DISKOVI ZA SEČENJE PODA I STACIONARNE MAŠINE

Diskovi za sečenje poda i stacionarne mašine

Dijamantski diskovi za sečenje armiranog betona, betona, asfalta, cigle, kamena.

Posebno prilagođeni kombinovani diskovi za sečenje više materijala.

DISKOVI ZA RUČNO SEČENJE

Diskovi za ručno sečenje

Diskovi za sečenje betona

Diskovi za keramiku.

Diskovi za kamen.

KRUNE ZA BUŠENJE

Krune za bušenje

Dijamantske krune za beton.

Krune za keramiku.

Krune za granit.

ALATI ZA RUČNO BRUŠENJE

Alati za ručno brušenje

Brusne ploče za ručne električne mašine.

Brušenje betona, kamena, keramike.

DIJAMANTSKE SAJLE

Dijamantske sajle

Dijamantske sajle za građevinsko sečenje betona. Dijamantske sajle za sečenje na bansek mašinama.

SEČENJE BETONSKIH ZIDOVA

Sečenje betonskih zidova

Diskovi za sečenje armiranih betonskih zidova.

Montiranje na mašine snage preko 15kW.