Zenesis tehnologija

Šta je ZENESIS™ Tehnologija prostornog rasporeda dijamantskog zrna?

ZENESIS™  je napredna tehnologija dramatično velikog povećavanja performansi dijamantskog alata. To se postiže matričnim rasporedm dijamantskih zrna u segmentu, posebno dizajnirano za svaku vrstu primene/ materijala. 

Hibridno postavljanje dijamantskog zrna  – brzo rezanje 

Kombinovanjem tehnika postavljanja dijamanskih zrna u slojeve/matricu sa velikom preciznošću, omogućuje se da dijamantsko zrno visokog kvaliteta uvek bude izloženo van segmenta što dozvoljava brže rezanje i efikasno odvođenje produkata rezanja. U proizvodnji se vodi računa da se napravi idealna matrična struktura dijamantskog rasporeda – rez nakon reza.

Za najnovije Zenesis diskove,  ZENESIS™  ide korak dalje u optimizaciji distribucije i koncentracije dijamantskih zrna u segmentu kako bi se dobila čista snaga reza gde je to potrebno. Više performanse se dobijaju tako što se veća koncentracija dijajamanta u najtvrđim radnim zonama tako što segment  neutrališe sve neefikasnosti rezanja.

 

ZENESIS™  Tehnologija prostornog rasporeda dijamantskog zrna

OD KOMPANIJE KOJA JE NAPRAVILA REVOLUCIJU U REZANJU

Samo prostrorna struktura dijamantskog zrna nije dovoljna. Tehnologija prostorne strukture dijamantskog zrna datira od 1960 godine, ali  sama prostorna struktura nije bila dovoljna da nadoknadi kompleksnost proizvodnje takvog dijamantskog segmenta.  Tokom godina intenzivnog ispitivanja i razvoja, inženjeri ZENESIS™  su  podesili i razvili prave recepture prostorne strukture dijamantskog zrna da bi dobili maksimalne performanse rezanja bez žrtvovanja dužine trajanja ili kvaliteta reza. Naprotiv, dobijeni su i bolji rezultati.  Segmenti imaju idealni broj dijamantskih zrna najvišeg kvaliteta izloženih u rezu, što omogućuje stalne i konstantne performanse od početka do kraja životnog veka alata.

 • Brzina:  do 70% veća brzina rezanja*
 • Životni vek alata: do  70% veći životni vek*

Tradicionalni Dijamantski Alati 

 • Dijamantska zrna su nasumično raspoređena u segmentu
 • Nasumičan raspored dijamantskih zrna rezultuje nekonzistentnim reznim performansama.
 • Životni vek – brzina reza su u obrnuto proporcionalnoj vezi.

Jednostavno Uređen Raspored Dijamantskih Zrna

 • Eliminisanjem nasumičnog rasporeda zrna se omogućuje malo poboljšanje konzistentnosti performansi.
 • Male performanse ne opravdavaju kompleksnost proizvodnje.

ZENESIS™ Tehnologija:  Evolucija Revolucije

 • Daje optimalni raspored dijamantskih zrna za specifične primene.
 • Hibridno postavljanje slojeva omogućuje maksimalnu izloženost dijamantskog zrna za najbolje performanse.
 • Do 70%  veća brzina reza.
 • Do 70% veći životni vek.
 • Efikasna masovna proizvodnja
 • Patentirana tehnologija.
zenesis tehnologija
zenesis tehnologija